English EN Tiếng Việt VI

ĐÁNH LỪA “BẠN GÁI”

Hôm trước viết bài #Mẹ_Tôi_Hút_Thuốc, có cô bạn học vào bình luận, tự nhiên nhớ hồi trước lừa được nó, sướng rên!Cầu Mỹ Thuận là cây cầu dây văng đầu tiên và đẹp nhất Việt Nam, cho đến giờ nó vẫn

Đọc tiếp>>

MẸ TÔI HÚT THUỐC

Mẹ tôi, 80 tuổi đời, 70 tuổi thuốc. Bà hút thuốc từ khi 7-8 tuổi. Khởi đầu là do ông ngoại sai mẹ tôi đi mồi thuốc, đắng ngắt, ho sặc sụa rồi… đâm ra ghiền. Mỗi lần ông ngoại

Đọc tiếp>>