BỊ CÁCH LY: NHÂN VIÊN CHILICA ĐẶT MUA CHILICA - TƯƠNG ỚT LÊN MEN CHILICA

BỊ CÁCH LY: NHÂN VIÊN CHILICA ĐẶT MUA CHILICA

Nhân viên Chilica được sử dụng Chilica miễn phí và đi đâu họ cũng có Chilica trong cốp xe. Ăn riết nên nghiện và không thể thiếu Chilica. Sáng nay trong danh sách đóng hàng có một bạn vận hành máy của Chilica, vì bị cách ly hơn một tháng nên thiếu Chilica phải đặt mua online.

Như Chilica đã từng nói, nhiều người không dám ăn sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh. Trong hệ thống của Chilica (sản xuất, kinh doanh, phân phối, đại lý, …) thì ngược lại. Tương ớt lên men Chilica được sản xuất trước hết cho chính mình rồi đến người thân, bạn bè, hàng xóm và lan rộng ra toàn xã hội. Mình không tự hào sử dụng sản phẩm của mình thì chất lượng sản phẩm chắc chắn có vấn đề, còn ai dám tin!

Henry Ford nói: Chất lượng là làm đúng ngay cả khi không ai nhìn.Còn với Chilica: Chất lượng là khi công nhân sản xuất ra nó chọn mua nó trong lúc họ có toàn quyền tự do quyết định!