CHILICA LOVE YOU!

Hôm nay là ngày đầu tiên thực hiện 3 tại chỗ (sản xuất – ăn – ngủ tại chỗ), Chilica chia 2 nhóm, một nhóm ở nhà làm việc online, một nhóm ở lại công ty để đóng và giao hàng. Riêng mình thì ở giữa, thực hiện “1 cung đường, 2 điểm đến” và bán được 26 đơn hàng.

Cách ly nên ít vận động, tinh thần không thoải mái, ăn mất ngon. Tương ớt lên men Chilica là một giải pháp giúp ăn cho ngon, ăn cho khoẻ và ăn cho đẹp. 3 tiêu chí cốt lõi cho sức khoẻ đặc biệt là mùa dịch lại không phải ra khỏi nhà, di chuyển. Chỉ một cái nhấp chuột là Chilica được giao đến nơi.

Tương ớt lên men Chilica giữ được giá trị nguyên bản của ớt tươi và hoàn toàn có thể thay thế ớt tươi. Ngại gì không thử!

Chilica: Chua cay mê ngay!