HAI GÓC NHÌN

Hôm trước nói chuyện với người bạn, làm công tác quản lý. Bạn nói đi Nhật học tập mô hình quản lý của họ. Mình nêu khó khăn nhất của Việt Nam là quản lý kháng sinh, hoá chất, thuốc BVTV trong nông nghiệp. Phía Nhật rất ngạc nhiên, họ nói mấy cái này đâu có tự nhiên sinh ra, không tự di chuyển mà do con người sản xuất, đưa vào vậy thì quản lý con người, dễ mà!

Đoàn Việt Nam hỏi lại, điều gì phía Nhật khó quản lý nhất? Họ nói là vi sinh. Nó ở khắp mọi nơi, đất – nước – không khí đều có, nó còn sinh sản và di chuyển rất nhanh, rất khó quản lý!

Sản xuất tương ớt lên men tự nhiên là việc rất khó; cả hoá chất, thuốc BVTV và vi sinh đều phải được kiểm soát tốt. Có như vậy, các giá trị nguyên bản của ớt tươi mới được lưu giữ lại trong sản phẩm Chilica như các bạn đã thấy!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *