NÉT CHỮ NẾT NGƯỜI!!!???

Điều này luôn luôn đúng đối với … trung tâm luyện chữ đẹp chứ với riêng tôi, tôi chả thấy liên quan tí nào. Tôi viết xấu thuộc hạng có “số má” từ khi nào không biết nhưng tôi chính thức được công nhận là ngày cuối cùng học anh văn năm cấp 3, đích thân thầy giáo dạy tiếng anh lên tiếng trước cả lớp xin quyển vở của tôi và một bạn nữa làm kỷ niệm, vì từ khi đi dạy đến lúc đó, thầy chưa được “hân hạnh” thấy ai chữ xấu như tôi bao giờ!

Bây giờ dùng máy tính, “chữ tôi” đều răm rắp, muốn cỡ nào có cỡ đó, muốn kiểu nào có kiểu đó nhưng “nết người” tôi vẫn y chang!
Giờ biết nhiều nhân vật nổi tiếng trong và ngoài nước – thần tượng của bao người, chữ viết cũng cỡ tôi chứ không hơn! Nên “nét chữ nết người” cần xem lại!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *