TẬP LÀM “CÔNG DÂN TỐT”

Chilica có cơ hội đi nhiều nước, tất nhiên cũng lựa các nước phát triển để mà học hỏi. Đi tới đâu cũng để ý, ngắm xem, tìm hiểu,… rồi so sánh với quê mình, thấy mình “thua” quá, chỉ hơn có 1 điều, đó là quê hương!

Hòa đơn điện tử của công ty TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOMCARE

Nước nào xây dựng cũng dựa vào tiền thuế của dân đóng góp. Đành rằng, Chính phủ chưa sử dụng tiền thuế một cách hiệu quả nhưng rồi cũng phải thay đổi, khắc phục. Bản thân mình cũng chưa làm đúng “trách nhiệm” công dân.

Từ khi lên ý tưởng cho Tương Ớt Lên Men Chilica đến nay, mình “tập” làm công dân tốt. Tất cả đầu vào đều lấy hoá đơn, điều đó có nghĩa là Chilica đã nộp trước tiền thuế, nhiều cái, nếu không lấy hóa đơn họ sẽ trừ lại 10%. Đến nay Chilica đã nộp hơn 1 tỉ tiền thuế, đây là số tiền rất lớn trong giai đoạn đầu tư nhưng Chilica đang “cố”!

Bây giờ, khi chào hàng, Chilica luôn báo giá trước thuế và sau thuế để biết cái nào là giá sản phẩm, cái nào người tiêu dùng phải chịu thuế. Mua bao nhiêu Chilica cũng xuất hoá đơn. Nhiều người mua hàng thấy vậy liền nói, tôi không lấy hoá đơn, tính giá trước thuế cho tôi. Điều này thật khó cho Tương Ớt Lên Men Chilica.

Chilica đang cố tập làm “công dân tốt”, xin hãy đồng hành cùng chúng tôi, đừng để chúng tôi phải khó xử, khó “bà cố” luôn đó!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *