Ý TƯỞNG

Có thời gian khá lâu Chilica cứ vỗ đầu bóp trán tìm ý tưởng mới cho hướng đi của mình, tìm hoài chẳng thấy. Lên sàn giao dịch ý tưởng xem có gợi ý nào chăng hay có ý tưởng hay để mà hợp tác. Vẫn không có gì mới.

Bẵng đi một thời gian, đi đâu cũng nghe than thực phẩm bẩn, xem báo thì thấy giải cứu nông sản, các chuyên gia nhận định: Việt Nam yếu khâu chế biến nông sản làm cho giá trị nông sản thấp và cảnh được mùa mất giá diễn ra thường xuyên. Từ đó, quan sát, tìm hiểu, tổng hợp, … và ý tưởng tương ớt lên men Chilica ra đời.

Ý tưởng không phải cứ cố là được, nó xuất phát từ những điều rất tự nhiên, trong sáng mà hình thành, lớn dần lên cho đến khi hiện thực hoá.*****

Tìm ra ý tưởng mới không khó, cái khó là thoát khỏi ý tưởng cũ. Chúc mọi người có ý tưởng mới trong dịp cách ly này!