English EN Tiếng Việt VI
Previous
Next

Câu Chuyện Chilica

Chilica Tương Ớt

Bài 7: LÀM VIỆC VÌ TÔI

Mẫu làm ra ngày càng nhiều, hằng ngày phải đánh giá từng mẫu cho đến khi nó ổn định. Tôi cũng tham gia đánh giá cùng. Có lẽ do tôi không dùng chất kích thích nên có khả năng nhận

Đọc tiếp »
Chilica Tương Ớt

Bài 8: LÀM VÌ MỤC TIÊU

Cũng đúng thôi, bây giờ tôi không có sản phẩm; thương hiệu, nhà máy, thị trường, doanh số… tất cả bằng không. Nếu tôi không có ước mơ, không có quyết tâm thực hiện thì các bạn biết làm vì

Đọc tiếp »
Chilica Tương Ớt

Bài 9: “TRIẾT LÝ” THƯƠNG HIỆU

Năm 2018, song song với quyết định thành lập phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm, việc đặt tên thương hiệu và thiết kế logo cũng được chúng tôi đặt ra. Tên thương hiệu và logo giống như tên

Đọc tiếp »
Chilica Tương Ớt

Bài 10: “ÂM MƯU” ĂN THEO

Khi chọn tên chúng tôi đồng thời cũng nghĩ đến việc thiết kế logo, 2 cái này luôn đi đôi với nhau và hỗ trợ cho nhau. Chúng tôi cũng có nghĩ đến là lấy những biểu tượng đặc trưng,

Đọc tiếp »
Chilica Tương Ớt

Bài 12: “HÀNH TRÌNH” THIẾT KẾ LOGO

Chúng tôi rất tâm đắc với thương hiệu “Chilica” vì người Việt Nam và người nước ngoài đều có thể đọc, viết và hiểu một cách dễ dàng, điều này giúp thương hiệu dễ dàng vươn ra khắp nơi trên

Đọc tiếp »