Tiếng ViệtEnglish简体中文

SALE HÈ KHỔNG LỒ!!!

6/7/2020- 7/7/2020 CHILICA cùng đồng hành với sendo trong chương trình “SALE HÈ KHỒNG LỒ” giảm giá sốc hai sản phẩm ớt bằm Chilica và tương ớt Chilica.