Tiếng ViệtEnglish简体中文

SALE HÈ KHỔNG LỒ!!!

6/7/2020- 7/7/2020 CHILICA cùng đồng hành với sendo trong chương trình “SALE HÈ KHỒNG LỒ” giảm giá sốc hai sản phẩm ớt bằm Chilica và tương ớt Chilica.

Chilica cảm ơn quý khách đã đặt hàng !

Đặt hàng cùng Chilica

Đặt hàng cùng Chilica