LÊN CONT ĐI CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT (UAE)

Có lẻ đây là thị trường đòi hỏi hồ sơ nhập cảng khó nhất và chi phí để đưa hàng lên kệ các siêu thị cao nhất mà Tương Ớt Lên Men Chilica được biết cho đến nay. Sau gần sáu tháng phối hợp để hoàn thành các thủ tục, hôm nay Chilica mới lên […]