Tiếng ViệtEnglish简体中文

TỔ CHỨC MINI GAME ” TÌM HIỂU LOGO CHILICA”

Thời gian: 2/4/2020-4/4/2020

Tương ớt Lên men Chilica tổ chức mini game” Tìm hiểu logo Chilica

Câu hỏi: Bạn thấy gì trong logo này của chúng tôi?

Phần thưởng cho người trả lời đúng nhất và nhanh nhất là một năm sử dụng sản phẩm tương ớt Chilica

Chilica cảm ơn quý khách đã đặt hàng !

Đặt hàng cùng Chilica

Đặt hàng cùng Chilica