English EN Tiếng Việt VI

TỔ CHỨC MINI GAME ” TÌM HIỂU LOGO CHILICA”

TỔ CHỨC MINI GAME " TÌM HIỂU LOGO CHILICA"

Fanpage Tương ớt Lên Men Chilica tổ chức MINI GAME ” TÌM HIỂU VỀ LOGO Chilica”

Câu hỏi : Bạn thấy gì trong logo Chilica???

Thời gian tham gia 2/4/2020-4/4/2020

Thời gian công bố đáp án : 5/4/2020

Thời gian công bố người chiến thắng: 6/4/2020

Thể lệ tham gia: – Like fanpage Tương ớt lên men Chilica và bình luận đáp án trả lời câu hỏi vào dưới bài viết ( lưu ý có thể trả lời nhiều lần. đáp án cuối cùng là tổng hợp tất cả đáp án của người tham gia)