Tiếng ViệtEnglish简体中文

Tổng kết ” Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Đây là cuộc vận động lớn, dài hơi mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Các cấp, các ngành và nhiều hội đoàn cùng tham gia, tuy nhiên có thể nói kết quả chưa tương xứng với công sức bỏ ra. Nguyên nhân thì nhiều nhưng nỗi bật là:

(1) chất lượng hàng hoá,

(2) chính sách hỗ trợ và

(3) tâm lý người tiêu dùng.

Write a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chilica cảm ơn quý khách đã đặt hàng !

Đặt hàng cùng Chilica

Đặt hàng cùng Chilica