CHILICA: THỬ LÀ DÍNH, DÙ CHỈ 1 LẦN! - TƯƠNG ỚT LÊN MEN CHILICA

CHILICA: THỬ LÀ DÍNH, DÙ CHỈ 1 LẦN!

Do trải qua nhiều giai đoạn “thăng trầm của lịch sử”, người Việt khá cẩn thận khi tiếp xúc với sản phẩm mới. Thế mới có câu, trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một thử, …

Đây là điều kiện rất thuận lợi cho các sản sạch như Chilica phát triển. Nếu nói sản phẩm sạch mà khi thử không có sự khác biệt tốt hơn thì không thuyết phục. Không thể chỉ nói hồ sơ pháp lý, thành phần, … mãi được.

Nói gì thì nói nhưng cuối cùng phải ngon, không ngon thì chấm hết, ngon thì chấm tiếp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *