English EN Tiếng Việt VI

Category: blog

SIÊU SALE

Hồi học đại học, 92-93 gì đó, không nhớ lắm, mượn xe máy của ông anh đi, do thắng gấp mà không dùng thắng trước nên ngã, cái răng cửa ê ẩm, …. Năm 2000,…

NÓI VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY

Khoảng 1-2 năm nay mới để ý, khu vực mình ở, quán xá đổi tên liên tục, có quán mới mở ra, định ghé thử, chưa kịp thử đã thấy đóng cửa hoặc đổi thành…

GIÁ VÀ GIÁ TRỊ

Có một nghịch lý là, trước khi đi mua sắm bất cứ cái gì, chúng ta nghĩ đến giá trị mà nó mang lại, phải đáp ứng nhu cầu mình đang cần, nhưng khi chọn,…