English EN Tiếng Việt VI

Category: Sự kiện

HỘI CHỢ CÔNG THƯƠNG VÙNG BẮC TRUNG BỘ – NGHỆ AN NĂM 2020

Địa điềm: Công Viên Trung Tâm Đường Trường Thi, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An Thời gian: 3/12/2020-9/12/2020 Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nhằm thúc đẩy giao lưu và hợp tác phát triển…

Hội chợ Đặc sản vùng miền 2020 tại Hà Nội

TƯƠNG ỚT LÊN MEN CHILICA Chuẩn Vị Quốc Tế – Phục Vụ Việt Nam Từ ngày 25/11/2020 – 29/11/2020, Tương Ớt Lên Men Chilica sẽ tham gia Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam…

Hội nghị Diễn đàn xuất khẩu 2020

Trong bối cảnh phát triển mới, với những thay đổi nhanh chóng của thương mại toàn cầu đòi hỏi các doanh nghiệp (DN) phải định hướng lại các thị trường xuất khẩu, xác định lại…