MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG BẮC MỸ & ASIAN

Theo kế hoạch, cuối tháng 11, Tương Ớt Lên Men Chilica sẽ xuất hàng đi Canada, đối tác đang rất mong và hối thúc hằng ngày.Một yêu cầu của đối tác là thay chất bảo quản Natri metabisulfite thành Natri bisulfite, nhưng Chilica không thể đáp ứng. Hai chất này công dụng gần giống nhau, hàm lượng Chilica dùng rất rất thấp, đến mức kiểm tra không phát hiện. Tuy nhiên, trên thị trường Việt Nam chỉ có Natri metabisulfite mà thôi. Khi Tương Ớt Lên Men Chilica xuất đi Úc, họ cho phép dùng. Khi khai báo FDA để đi Mỹ thì đây là chất phổ thông được chọn (còn nếu natri bisulfite thì phải tự đánh vào – có nghĩa là không phổ biến). Khi tra cứu trên internet về qui định chất này của Canada cũng không thấy hạn chế. Quay lại với đối tác, chúng tôi yêu cầu cung cấp văn bản chứng minh yêu cầu của họ thì họ chưa cung cấp được.

Tại hội thảo Mở rộng Thị trường Bắc Mỹ và Asian, vấn đề này cũng được Tương Ớt Lên Men Chilica nêu ra cho vị đại diện về thương mại quốc tế của Canada nhưng cũng chỉ được hứa hẹn sẽ chuyển link tham khảo sau.

Tương Ớt Lên Men Chilica được sản xuất dựa theo các chuẩn mực quốc tế cho phép về chất bảo quản và hàm lượng; đảm bảo cho sản phẩm Tương Ớt Lên Men Chilica sạch nhất, ngon nhất và an toàn nhất theo tiêu chuẩn của thế giới.