NƯỚC THẢI CHILICA NUÔI CÁ - TƯƠNG ỚT LÊN MEN CHILICA

NƯỚC THẢI CHILICA NUÔI CÁ

Ông bạn hàng xóm – là đối tác cung cấp muối cho Chilica có 3 ao, mỗi ao 6000m2. Một ao nuôi cá và 2 ao chứa nước. Cả 3 ao đều không có đường cấp và thoát nước, chỉ dùng nước mưa.

Năm nay nắng nóng, 2 ao chứa cũng khô đáy, ổng nói anh bơm nước thải qua ao chứa số 1, cho nó xử lý tự nhiên bởi rong, bèo, nắng, gió. Sau đó nó tràn qua ao số 2, cũng xử lý tương tự, để 1-2 tháng sẽ bơm qua ao số 3 nuôi cá.

Chilica là dân thuỷ sản nên thấy điều này là hoàn toàn có thể nên đầu tư hệ thống lắng, lọc và bơm ngầm nước thải để cho qua ao số 1. Làm xong mới thấy lượng nước thải của Chilica chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu. Đối với những ngày thu mua ớt, rửa thì có nước để xả chứ sản xuất bình thường thì dùng bao nhiêu nước đâu mà xả. Thôi thì dù sao cũng tái sử dụng được nước thải để nuôi cá, không phải thải ra môi trường là tốt rồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *