SẢN PHẨM MÌNH LÀ NHẤT!

Hôm trước BTC PCXTT họp bàn về chương trình Giỏ Quà Tết 2022, có đến gần 100 đơn vị tham dự. Nào cơ cấu giỏ quà, tiêu chuẩn lựa chọn sản phẩm, thời gian gởi hàng mẫu, … Sau cùng, mỗi đơn vị có 30s để giới thiệu sản phẩm, trả lời cho câu hỏi, tại sao BTC phải chọn sản phẩm của mình mà không phải là sản phẩm khác! Ai cũng nói sản phẩm mình là thích hợp nhất, không thể thiếu trong giỏ quà tết. BTC kết luận: Ai cũng nói sản phẩm mình là nhất nên BTC sẽ họp bàn và đưa ra kết quả sau.…

“Sản phẩm của mình” đối với mình là nhất, điều đó không sai! Nếu mình biết nó chưa “nhất” ở điểm nào thì sẽ làm cho nhất mới thôi. Đó là niềm tin chủ quan của nhà sản xuất, cũng là động lực để họ hy sinh, kiên trì, phấn đấu vì sản phẩm của mình. “Nhất” ở đây có thể là công nghệ, chất lượng, hương vị, khác biệt, độc đáo … hoặc chưa từng có như Tương Ớt Lên Men Chilica chẳng hạn.

Cái khó nhất ở đây là thuyết phục mọi người hiểu và cảm nhận về chất lượng sản phẩm giống như nhà sản xuất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *