Bài 11: TÊN ĐƯỢC CHỌN “CHILICA”

Ớt tiếng Anh là Chili hay Chilli. Trong tiếng Việt, Chi Li có nghĩa là tỉ mỉ, từng li từng tí một. Điều này quá hay, để sản xuất được tương ớt tốt nhất – Tương ớt Lên men Chilica, nhà sản xuất phải cẩn thận, “Chi Li” trong từng công đoạn thì mới làm được, nếu không sẽ hỏng. Khi nghe Chili…gần như mọi người đều biết đó là doanh nghiệp hay sản phẩm liên quan đến ớt, điều này giúp cho thương hiệu dễ dàng tiếp cận với khách hàng hơn. Như vậy, từ Chili là sự lựa chọn tốt nhất, đáp ứng mục tiêu đặt ra ban đầu. Tuy nhiên Chili là một tên chung, ai cũng có thể dùng mà không ai có thể đăng ký riêng được!

Như đã nói, thương hiệu đi đôi với logo. Mỗi ngày, chúng tôi không ngừng suy nghĩ, tìm tòi, hễ có ý tưởng gì là lập tức ghi lại ngay. Với mong muốn tìm được biểu tượng có sự đồng điệu với trái ớt nhưng phải có ý nghĩa. Chúng tôi tìm xem trong thiết kế logo người ta dùng trái ớt như thế nào? Một trong các cách điệu của trái ớt mà chúng tôi chọn là “Con Cá”. Trong ẩm thực thì cá luôn đi đôi với ớt, nếu cá không ăn muối cá ươn thì cá không ăn ớt cá… không ngon và cá cũng là lĩnh vực thuỷ sản mà công ty đang hoạt động. Cuối cùng, chúng tôi quyết định ghép giữa từ tiếng anh Chili là ớt và Ca là cá thành “Chilica” dùng làm tên thương hiệu; logo sẽ là trái ớt cách điệu hình con cá.


Chúng tôi tra trên tất cả các trang mạng, từ tiếng Anh sang tiếng Việt, tên Chilica chưa từng được sử dụng làm thương hiệu của công ty hay sản phẩm nào. Vậy là “đời gọi tên từ đó”: Chilica!