CHILICA & CDC CHÍNH THỨC HỢP TÁC

Tương ớt Chilica luôn tìm kiếm đối tác hợp tác phân phối Chilica trong và ngoài nước với duy nhất một điều kiện: yêu thích hương vị nguyên bản ớt tươi của Chilica.

Điều này không phải dễ vì đa số nhắm vào phần trăm lợi nhuận đầu tiên. Tuy nhiên đối với Chilica, nếu không yêu thích hương vị của sản phẩm thì khó mà phân phối được. Còn nếu đã yêu thích hương vị nguyên bản ớt tươi của Chilica, đồng cảm với nhà sản xuất về giá trị của Chilica thì mọi thứ hoàn toàn có thể chia sẻ được.

CDC là đơn vị như vậy. Lãnh đạo CDC đã tìm mua cả 3 sản phẩm của Chilica, dùng thử, “giới thiệu nó cho bạn bè” và “có niềm tin đối với sản phẩm Chilica”, “vì nó rất ngon”. Sự thấu hiểu về giá trị và chất lượng của sản phẩm làm nền tảng cho mọi thương lượng, một ký kết hợp tác chính thức đã diễn ra ngày 5/5/2021.

Trong bối cảnh cả nước đang oằn mình chống dịch thì việc hợp tác cũng diễn ra nhanh chóng. Hy vọng trong thời gian ngắn sắp tới, Chilica sẽ phủ khắp kênh GT của Miền Trung – Tây Nguyên.