CHILICA ĐÃ ĐẾN CÀ MAU, BẠC LIÊU - TƯƠNG ỚT LÊN MEN CHILICA

CHILICA ĐÃ ĐẾN CÀ MAU, BẠC LIÊU

Sau CoopMart Cà Mau đến CoopMart Bạc Liêu cũng đã có hàng tương ớt lên men Chilica.

Đây là 2 khu vực được Chilica gởi mẫu nhiều nhất, sớm nhất trong cả nước và nhận được những phản hồi rất tích cực. Nhiều người sau khi dùng thử đã trở thành fan cứng của Chilica.

Chilica: Ăn là thích – Dính là mê