Hội thảo: “Thị trường Singapore – Cơ hội và thách thức cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam”.

Một chương trình dành cho doanh nghiệp xuất khẩu quan tâm thị trường Singapore
Đây là cơ hội cho Doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và mở rộng con đường xuất khẩu hàng hóa sang Singapore

Thời gian: Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020 

Địa điểm: Showroom Xuất khẩu ITPC, 92-96 Nguyễn Huệ, Quận 1.

Tương ớt Lên men Chilica trưng bày sản phẩm tại Hội nghị. Tại đây Chilica có cơ hội kết nối với các doanh nghiệp.