Hội thảo thúc đẩy và phát triển thị trường Nông nghiệp Hữu cơ - TƯƠNG ỚT LÊN MEN CHILICA

Hội thảo thúc đẩy và phát triển thị trường Nông nghiệp Hữu cơ

Thời gian: Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020 vào 13:30 

Địa điểm: Khách sạn Continental Sài Gòn- 132-134 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mục tiêu: Nhằm tạo sự đồng thuận và phối hợp trong thúc đẩy sản xuất và phát triển thị trường sản phẩm Nông nghiệp hữu cơ và triển khai đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030

Chương trình Chilica: sampling sản phẩm, giới thiệu sản phẩm Tương ớt lên men Chilica