Những đơn hàng đầu tiên... - TƯƠNG ỚT LÊN MEN CHILICA

Những đơn hàng đầu tiên…

Chilica bước đầu có những đơn hàng sau vài ngày đưa ra thị trường hai dòng sản phẩm chủ đạo là Ớt bằm lên men Chilica và tương ớt lên men Chilica level 7

10/4/2020 sản phẩm Ớt bằm Chilica chính thức đưa ra thị trường, 11/4/2020 đơn hàng đầu tiên cho đại lý tại Lâm Đồng

1/6/2020 sản phẩm Tương ớt lên men Chilica được đưa ra thị trường. 10/6/2020 đơn hàng đầu tiên tại Nghệ An

Đây là một trong các cộc mốc đáng nhớ của #chilica !!!