TỔ CHỨC MINI GAME " TÌM HIỂU LOGO CHILICA" - TƯƠNG ỚT LÊN MEN CHILICA

TỔ CHỨC MINI GAME ” TÌM HIỂU LOGO CHILICA”

Thời gian: 2/4/2020-4/4/2020

Tương ớt Lên men Chilica tổ chức mini game” Tìm hiểu logo Chilica

Câu hỏi: Bạn thấy gì trong logo này của chúng tôi?

Phần thưởng cho người trả lời đúng nhất và nhanh nhất là một năm sử dụng sản phẩm tương ớt Chilica