CHILICA - MỘT NĂM NHÌN LẠI - TƯƠNG ỚT LÊN MEN CHILICA

CHILICA – MỘT NĂM NHÌN LẠI

Chilica ra đời 10/6/2020 thì Covid đã lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, ai nghe đến cũng phải sợ. Ai đó đã nói, sinh ra trong khó khăn là một lợi thế nhưng nếu được lựa chọn, Chilica chỉ ước mình được sinh ra trong thuận lợi để phát triển mà không cần lợi thế…

29/7/2020 Chilica “ra mắt trăm họ” tại hội chợ “TÔN VINH HÀNG VIỆT”, 19h khai mạc, 20h được lệnh 21h phải giải tán. Từ đây, bắt đầu những chuỗi ngày đi đến đâu Covid rượt đuổi đến đó.

Trong tổng số 21 hội chợ (trong và ngoài nước) mà Chilica tham gia có đến 4 cái đình chỉ ngay trước ngày khai mạc, còn lại đa số được tổ chức trong khuôn khổ giới hạn hoặc “bóp tương tác”, có cái vắng đến nỗi các đơn vị tham gia tự ý bỏ về sau 1-2 ngày khai mạc. Tiền của và công sức bỏ ra nhiều nhưng không thu được bao nhiêu. Có 3 cái được tự do đúng nghĩa của từ “hội chợ”

Chilica rất thích câu nói, đại ý khi bạn mệt mỏi, “đắm đuối” hãy nghĩ đến lý do bạn bắt đầu. Chilica bắt đầu từ những ước mơ, sản xuất thực phẩm sạch nhất – ngon nhất – tự nhiên nhất, nâng cao giá trị nông sản – tìm đầu ra cho nông sản, giúp người phụ nữ thuận lợi trong việc làm bếp, đưa hương vị nông sản Việt đi khắp năm châu, …

Những ước mơ vẫn còn đó và còn nguyên giá trị. Với động lực là sự khen ngợi liên tục của khách hàng về chất lượng sản phẩm, Chilica thấy mình có ích, có lý do để tồn tại, phải học và tập sống chung với Covid để thực hiện ước mơ dù khó khăn gấp bội…