TRUNG THU ĐẶC BIỆT - 2021 - TƯƠNG ỚT LÊN MEN CHILICA

TRUNG THU ĐẶC BIỆT – 2021

Mình không có mấy ký ức đẹp về trung thu, nhà nghèo – quê nghèo – đất nước cũng nghèo nốt. Mình không nhớ hình dáng – màu sắc – mùi vị bánh trung thu ngày xưa ra làm sao nữa. Mà không biết có thấy – có ăn không mà đòi nhớ chứ. Tuy nhiên vẫn vô tư, vẫn vui vì ai cũng như ai.

Nhưng thôi, thời nào ra thời ấy!

Trung thu năm nay thật đặc biệt: không đèn, không bánh, không tụ tập, … có em còn không có cả cha lẫn mẹ!

Chilica mong cho dịch sớm qua để trả lại cuộc sống bình yên cho mọi người, trả lại niềm vui cho các em.