COVID THÚC ĐẨY THỰC PHẨM MINH BẠCH - TƯƠNG ỚT LÊN MEN CHILICA

COVID THÚC ĐẨY THỰC PHẨM MINH BẠCH

Covid gây thiệt hại không xiết kể nhưng hãy cố nhìn theo hướng lạc quan Chilica thấy nó giúp chúng ta quan tâm đến sức khoẻ hơn, trong lãnh vực thực phẩm, nó thúc đẩy quá trình sản xuất minh bạch hơn.

Đối với các sản phẩm ra đời trước khi có covid thì không nói chứ trong thời gian covid, nếu không minh bạch từ nguyên liệu đầu vào, phụ gia, quá trình chế biến, đóng gói, … thì không có gì để nói. Điều đó đồng nghĩa với không biết bán cho ai, khi mà khách hàng tìm hiểu thông tin – hình ảnh về quá trình sản xuất ra sản phẩm đó đều online hết.

Ngay từ khi bắt tay vào sản xuất tương ớt lên men (2018), Chilica đã “làm đúng ngay từ đầu”. Mãi tháng 6/2020 mới ra sản phẩm, Chilica viết đơn xin gia nhập Hiệp Hội Thực Phẩm Minh Bạch, một tháng sau Chilica trở thành hội viên chính thức.

Trước đây Chilica đã “làm đúng” và nay phải “minh bạch”, điều đó giúp Chilica tồn tại và phát triển trong đại dịch này.