ĐIỀU KHIỂN TỪ XA - TƯƠNG ỚT LÊN MEN CHILICA

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Dây chuyền sản xuất tương ớt lên men Chilica hoàn toàn tự động, nhân lực vận hành rất ít nên mỗi người phụ trách một việc và có tính chuyên môn rất cao.

Không may cho người phụ trách vận hành dây chuyền sống trong khu vực bị cách ly đã hơn 1 tháng và còn tiếp tục thêm 2 tuần nữa. Việc vận hành dây chuyền sản xuất buộc phải điều khiển qua camera. Và rồi kết quả cũng rất tốt.

Điều khó khăn nhất là quyết định hành động, phần còn lại chỉ là sự bền bỉ.

Nếu không có covid, Chilica cứ nghĩ thiếu người sẽ không vận hành được và cũng không nghĩ rằng sẽ điều khiển qua camera. “Cảm ơn” covid!