GIAO HÀNG TRONG THỜI ĐIỂM 16+

Giao hàng trong thời điểm này thật là gian nan, có xe được đoạn này thì không có đoạn kia. Thành phố như bị cắt rời ra từng mảnh. Phải vận dụng mọi khả năng để kết nối các đoạn liền lại với nhau cho hàng đến được đích.

Kết quả bây giờ không còn tính theo doanh số và sản lượng mà tính trên số lần giao hàng thành công. Nhiều khách hàng nói, cố gắng giao cho chị chứ chị hết ớt ăn mấy hôm nay. Lúc này tiền không còn là quan trọng nhưng giữ vững chuỗi cung ứng để đáp ứng nhu cầu khách hàng mới là quan trọng nhất!

Chilica đang nỗ lực từng ngày để đưa sản phẩm tương ớt lên men, siêu sạch – cực ngon đến với từng gia đình Việt Nam.