LUÔN LUÔN LẮNG NGHE

Sáng nay có bạn méc “ Phó tổng nhà em thì khen ngon, nhưng hơi khó mở ra A ạ”. Chilica liên hệ với bên sản xuất nắp và làm khuôn để giải quyết cái “méc” của khách hàng.

Chiều nay mấy anh em gặp nhau để tìm nguyên nhân. Bên sản xuất nói, em mua ăn hoài mà đâu thấy khó mở! Chilica hỏi lại, em mua ở đâu; nó nói mua trong Aeon – mấy hủ nắp màu vàng. Chilica truy tiếp, sao em nói là không ăn cay được mà. Nó nói tại ngon, giờ cả xóm em ai cũng ăn, gia đình Sếp cũng ăn Chilica hết. Rồi nó tư vấn cho anh làm khuôn: anh chế tô mì, bỏ muỗng ớt Chilica vào, ăn ngon hẳn!

Trở lại vấn đề chính, em làm khuôn nghiên cứu các mẫu hủ Chilica mang theo và nói, em biết nguyên nhân rồi, hẹn anh tuần sau, mọi việc sẽ tốt đẹp

.…

Sự hoàn hảo đạt được từng chút một; nó cần bàn tay của thời gian. – Voltaire

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *