SAMPLING: LƯƠNG THẤP THƯỞNG CAO HAY LƯƠNG CAO THƯỞNG THẤP?

Sáng nay ngồi làm việc, nghe 1 bạn của Chilica deal với một bạn đăng ký làm sampling. Chilica qui định 20k/h +3k/sp, để có động lực làm việc. Bạn kia đòi lương cứng 25k/h. Bạn Chilica nói, trên thực tế qua nhiều lần làm tại các siêu thị khác nhau thì thấp nhất là 28k/h và cao nhất là 39k/h. Bạn kia vẫn cứ đòi 25k/h…. Xong rồi bạn Chilica mới nói, nó không biết tính…

Nghe xong mình nhớ lại 1 chuyện dỡ khóc dỡ cười. Một khách hàng của Tomcare mở cửa hàng bán các sản phẩm phục vụ NTTS, nhờ em gái đứng quản lý. Ông anh hỏi, em muốn làm với anh lời cùng chia hay muốn nhận lương cứng luôn? Cô em nói abcd rồi đòi nhận lương cứng. Người anh đồng ý. Bán đâu được 6 tháng, hàng bán rất chạy; nhập vô, xuất ra và lợi nhuận bao nhiêu cô đều biết. Lúc này cô thấy tiếc, bán nhiều lời nhiều cô mệt nhiều mà lương cũng vẫn vậy. Cô muốn nói với anh mình tính lại nhưng ngại quá, không biết nói sao…

Mình ghé thăm gặp khi vắng khách, nói chuyện 1 lúc rồi cô kể chuyện mình nghe, nói hồi đó không biết tính, hỏi mình giờ phải nói sao. Mình cười nói, không phải em không biết tính, mà tính chắc cú nữa là khác, có điều em tính phần em không hà. Em sợ ảnh bán không được, vậy nếu ảnh bán không được thì tiền đâu trả em, …

“Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa” (Philip 2:4)