THƯƠNG HIỆU CHILICA ĐƯỢC CỤC SHTT CẤP VĂN BẰNG BẢO HỘ - TƯƠNG ỚT LÊN MEN CHILICA

THƯƠNG HIỆU CHILICA ĐƯỢC CỤC SHTT CẤP VĂN BẰNG BẢO HỘ

Sau khi đặt tên và thiết kế xong logo, Chilica tiến hành nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và logo cho Cục Sở Hữu Trí Tuệ vào ngày 9/11/2018.

Sau hơn 2 năm chờ đợi trong sự hồi hộp và lo lắng, ngày 18/1/2021 Chilica nhận được công văn từ chối với lý do “tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ” theo điều 74.2e Luật Sở hữu Trí tuệ và cho phép “người nộp đơn có quyền có ý kiến phản đối” với công văn từ chối.

Sau khi nghiên cứu tên mà Chilica có thể gây nhầm lẫn thì thấy, số chữ cái giống nhau trên 50% nhưng sự sắp xếp thì hoàn toàn khác nhau, có thể người chủ sở hữu thương hiệu đó cũng không thể nhận ra sự giống nhau của mình và Chilica. Chỉ có 24 chữ cái mà sự sắp xếp của nó khác nhau tạo ra hàng triệu tên khác nhau. Chilica cũng nêu ra tất cả các trường hợp có thể gây hiểu nhầm thì không có từ Chilica vì vậy phản đối của Chilica có hiệu lực.

Ngày 9/3/2021, nhãn hiệu Chilica đã được Cục Sở Hữu Trí Tuệ cấp văn bằng bảo hộ. Từ nay, chỉ có Chilica mới là Chilica mà thôi. Khách hàng yên tâm nhé!