TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT (Making a difference) - TƯƠNG ỚT LÊN MEN CHILICA

TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT (Making a difference)

Trong khuôn khổ hội chợ Đà Nẵng 2020, Chilica gặp được một nhóm bạn trẻ có cùng niềm tin, cùng tâm tình và mục tiêu là tạo nên sự khác biệt để mọi người khi thấy, thử, dùng đều cảm nhận được điều đó.

Xuất phát là các bạn trẻ có một khao khát làm một cái gì đó cho cộng đồng. Thông qua các mối quan hệ và sự cảm nhận của mình, các bạn đã tổ chức các tour du lịch khám phá, trải nghiệm về các miền quê xinh đẹp, lòng người rộng mở nhưng còn chưa phát triển. Tiến thêm một bước, các bạn muốn cung cấp thực phẩm sạch vào các trường mà con em mình học, kế tiếp là cửa hàng thực phẩm sạch. Nhìn cách các bạn đi tìm nguồn hàng, Chilica tin rằng các bạn sẽ thành công.

Mùa Giáng Sinh là mùa của Tình Yêu và Hy Vọng. Tương ớt lên men Chilica hy vọng, tình yêu của các bạn sẽ được lan toả và mọi người sẽ cảm nhận được.