DANH MỤC: Blog

TÌM ĐẦU RA

Đeo bám để đưa hàng vào siêu thị là cả một quá trình, nhanh cũng mất 6 tháng, chậm thì thiên thu!Đầu tiên phải tìm được cơ hội kết nối. Kết nối mà không gặp được người đúng ngành hàng, người ra quyết định thì coi như … tìm cơ hội khác, làm lại từ […]