Bài 16: TÌM SLOGAN CHO CHILICA - TƯƠNG ỚT LÊN MEN CHILICA

Bài 16: TÌM SLOGAN CHO CHILICA

Sau khi “chốt” được logo và đăng ký nhãn hiệu cho Tương Ớt Lên Men Chilica, chúng tôi tập trung tìm kiếm slogan sao cho thật ý nghĩa, thật gần gũi giữa tính chất sản phẩm và khách hàng.

Trên cơ sở đó, chúng tôi liệt kê tất cả các điểm đặc biệt của qui trình sản xuất từ nguyên liệu đầu vào, phương pháp làm, hương vị sản phẩm, tác động đến khách hàng, … Chúng tôi viết xuống tất cả các câu slogan mà chúng tôi nghĩ ra, sau đó đọc, suy ngẫm trên nhiều khía cạnh, cuối cùng chúng tôi chọn một câu: Ớt tươi lên men – Đã ăn là ghiền. Câu này nói lên nguyên liệu sử dụng làm Tương Ớt Lên Men Chilica là ớt tươi, làm theo phương pháp lên men và ăn sẽ bị “nghiện”, có lý!

Chúng tôi đọc đi đọc lại thấy cũng ổn, hỏi ý kiến mọi người, ai cũng đồng ý. Việc mọi người đều ok làm chúng tôi thấy không thỏa lòng. Kinh nghiệm cho thấy, việc mình mới bắt đầu làm mà ai cũng hiểu, ai cũng thấy và ai cũng nhất trí thì việc đó không có gì là hay và mới mẻ cả.

Với suy nghĩ đó, chúng tôi muốn tìm một câu slogan nào khác, xuất sắc hơn, ấn tượng hơn!
(Còn nữa)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *