Bài 17: SLOGAN “CHUA CAY MÊ NGAY”

Chilica cố tìm một câu slogan nào đáp ứng mục tiêu đã đặt ra nhưng phải ngắn gọn, dễ đọc, dễ nhớ.

Bộ phận thiết kế hối thúc chúng tôi hàng ngày, vì không có slogan thì tất cả ý tưởng thiết kế cũng phải nằm chờ.
Chúng tôi nghĩ mãi mà ý tưởng cũ vẫn nằm trong đầu, choán hết những suy nghĩ của chúng tôi, không nghĩ được gì mới mẻ hơn. Chúng tôi bèn cắt gọt lại slogan cũ cho gọn hơn là “Ớt lên men – ăn là ghiền”. Đọc đi đọc lại, nó cũng ổn chứ không có xuất sắc. Chúng tôi quyết định xếp lại việc tìm slogan vài tuần để quên ý tưởng cũ rồi làm lại từ đầu, may ra có gì hay hơn chăng?

Khoảng 2 tuần sau, vào một buổi sáng, cuối giờ làm việc, tôi đem “vụ án” slogan của Chilica ra xử tiếp! Một bạn nói, em muốn có chữ “chua cay”, vì đây là điểm nổi bật của sản phẩm mà không ai có. Một bạn khác buột miệng nói “chua cay thích ngay”. Một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi, tôi nhảy vào nói “chua cay mê ngay”, thay chữ “thích” thành chữ “mê” cho nó bình dân và “đắm đuối” hơn. Mọi người đọc đi đọc lại và rất hài lòng với slogan này. Ngày nay, bên dưới logo Chilica là slogan “CHUA CAY MÊ NGAY”, ngắn gọn, dễ đọc, dễ nhớ; chỉ có 4 từ mà là của 3 người góp lại, trong 1 phút bất chợt nghĩ ra

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *