Bài 9: “TRIẾT LÝ” THƯƠNG HIỆU

Năm 2018, song song với quyết định thành lập phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm, việc đặt tên thương hiệu và thiết kế logo cũng được chúng tôi đặt ra.

Tên thương hiệu và logo giống như tên và gương mặt của mỗi người vậy. Bạn nghĩ tên và gương mặt bạn nó quan trọng như thế nào thì nó sẽ quan trọng thể ấy!
Tên và gương mặt bạn là cái đầu tiên và quyết định rất nhiều khi giao tiếp. Đối với công ty, thương hiệu và logo cũng ảnh hưởng rất nhiều khi giao dịch.


Chúng tôi muốn chọn tên gì dễ đọc, dễ nhớ kể cả khi có dấu và không dấu, người Việt Nam và người nước ngoài đều có thể đọc được, với mục tiêu sản phẩm sẽ vươn tới mọi nơi trên thế giới. Đặc biệt, có dấu hay không dấu đều có ý nghĩa riêng của nó. Tên này còn liên quan đến sản phẩm, cách làm của mình thì càng tốt. Việc dồn quá nhiều mục tiêu vào một cái tên là việc không dễ dàng một chút nào.