ĐƯA THƯƠNG HIỆU NÔNG SẢN VIỆT ĐI XA

Việc xuất khẩu sản phẩm từ nông sản Việt dưới bất kỳ hình thức nào cũng là niềm vui không chỉ của doanh nghiệp mà còn giải quyết đầu ra cho nông sản.
Tuy nhiên xuất khẩu mà giữ được thương hiệu, xuất xứ, … thì sẽ làm gia tăng giá trị, mở rộng biên giới của thương hiệu, quốc gia đó. Nó cũng ảnh hưởng tốt đến các thương hiệu vào sau của cùng một quốc gia.
Để an toàn, nhà nhập khẩu cũng rất cẩn thận, họ muốn sản phẩm chỉ là của họ và nếu sản phẩm “độc” có thể xây dựng thương hiệu cho họ. Nếu sản phẩm của Chilica không “cực độc” thì cũng khó deal được thương hiệu, xuất xứ, ngôn ngữ, … trên nhãn với họ được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *