HỘI CHỢ CÔNG THƯƠNG VÙNG BẮC TRUNG BỘ – NGHỆ AN NĂM 2020

Địa điềm: Công Viên Trung Tâm Đường Trường Thi, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Thời gian: 3/12/2020-9/12/2020

Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nhằm thúc đẩy giao lưu và hợp tác phát triển kinh tế, đầu tư thương mại giữa Nghệ An và các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các hợp tác xã, làng nghề quảng bá sản phẩm, thương hiệu Việt cùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, tham gia và chuỗi liên kết, mở rộng thị trường nội địa và phát triển, xuất khẩu.

Tại đây Tương ớt lên men Chilica đồng hành cùng ITPC – Trung tâm xúc tiến Thương mại TPHCM kết hợp với Trung tâm xúc tiến tỉnh Nghệ An tham gia hội chợ giới thiệu sản phẩm Tương ớt lên men Chilica tới tay người dân thành phố Vinh – Nghệ An.