Hội nghị Diễn đàn xuất khẩu 2020 - TƯƠNG ỚT LÊN MEN CHILICA

Hội nghị Diễn đàn xuất khẩu 2020

Trong bối cảnh phát triển mới, với những thay đổi nhanh chóng của thương mại toàn cầu đòi hỏi các doanh nghiệp (DN) phải định hướng lại các thị trường xuất khẩu, xác định lại giá trị của chuỗi cung ứng và vùng cung ứng nguyên liệu.

Ngày 18/11, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) tổ chức Diễn đàn xuất khẩu 2020 “Dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và phát triển bền vững vùng cung ứng nguyên liệu sau COVID-19”.

Tại đây Tương ớt lên men Chilica có cơ hội mời tham gia hội nghị để tìm hiểu về tình hình thị trường xuất khẩu với mong muốn đem Tương ớt lên men Chilica xuất khẩu ra các thị trường trên thế giới.

Ngoài ra tại hội nghị này Tương ớt lên men Chilica có trưng bày sản phẩm trước hội nghị, nhằm giới thiệu sản phẩm đến với những doanh nghiệp tham gia hội nghị.

Tương ớt lên men Chilica- Chuẩn vị quốc tế- phục vụ Việt Nam