Hội nghị Giới thiệu Nông sản An toàn tại quận Phú Nhuận

Hội nghị giới thiệu nông sản an toàn tại quận Phú Nhuận 2020.
Có các gian hàng triển lãm và giới thiệu sản phẩm.

Thời gian: 8:00-12:00 ngày 23 tháng 10 năm 2020

Địa điểm: Nhà Thi Đấu Rạch Miễu: số 01 đường Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Chương trình áp dụng: khuyến mãi mua 2 tặng 1 giá chỉ 85.000đ