MỤC TIÊU LỚN, BẮT ĐẦU TỪ VIỆC NHỎ.

Bất cứ khi nào chúng ta mong muốn đạt được mục tiêu lớn, mang tính chất lâu dài, thì phải lập một kế hoạch chi tiết để biến suy nghĩ lớn thành hiện thực. Lộ trình này sẽ được chia nhỏ ra thành mục tiêu từng năm, từng tháng, thậm chí từng ngày một. Khi đã có mục tiêu cụ thể, tất cả những gì còn lại cần làm là phấn đấu nỗ lực hoàn thành công việc một cách tốt nhất!

Theo lộ trình đã duyệt, hai ngày cuối tuần sampling tại Aeon Bình Tân và Tân phú nha quí zị!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *