CƠ DUYÊN HAY CƠ HỘI? - TƯƠNG ỚT LÊN MEN CHILICA

CƠ DUYÊN HAY CƠ HỘI?

Sáng nay HTV9 ghi hình cho chương trình Tiêu Dùng Hiện Đại với chủ đề Tương Ớt – Nhu Cầu và Chất Lượng nhằm cung cấp thông tin về sản phẩm tương ớt cho người tiêu dùng. Và Chilica được chọn!

Nguyên nhân là trước đây HTV9 ghi hình chương trình Câu Chuyện Doanh Nghiệp, nói về ITPC đã đồng hành cùng các doanh nghiệp thành phố, trong đó có Chilica.

Sau khi ghi hình cho ITPC xong, mình tranh thủ “kể” câu chuyện tương ớt Chilica cho nhóm ghi hình, chị đạo diễn nói hay quá, hôm nào làm chương trình Tiêu Dùng Hiện Đại sẽ giới thiệu Chilica, nói thì nghe vậy thôi chứ mình không tin vì mình cũng được hứa nhiều lần vậy rồi – họ có biết bao chương trình, bao doanh nghiệp, …. Ra về, Chilica tặng mỗi người một bộ sản phẩm để dùng thử.

Hôm 24/3 chỉ thông báo, chuẩn bị 29/3 ghi hình, mình bất ngờ. Chỉ nói tương ớt Chilica ăn rất ngon, cả mấy đứa nhỏ và ông xã đều thích. Vậy đó, cơ duyên hay cơ hội?