Bài 21: CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG

Chỉ trong vòng 2 ngày sau khi thuê, Chilica đã hoàn thiện bản thiết kế mặt bằng nhà xưởng, để thợ xây có thể bắt đầu.

Gạch đá, cát sạn, sắt thép, xi-măng, gạch men dán tường, … đã được tập kết, thợ thầy làm ì đùng, rôm rả cả ngày. Một tốp đào mương, đặt ống thoát nước. Một tốp nâng nền cho nghiêng về phía mương thoát. Một tốp “bắn” tường để ốp gạch men. Một tốp thợ xây nâng vách, ngăn phòng, ….Chilica huy động mọi nguồn lực, làm nhanh nhất có thể.

Để tăng diện tích, Chilica “lên” thêm một cái gác lửng làm văn phòng, phòng thí nghiệm và là nơi chứa bao bì chai lọ, mấy cái này tuy nhẹ mà tốn diện tích. Phần này giao Công ty TNHH nhà thép Đức Thiện đo đạt và thực hiện trong thời gian sớm nhất có thể. Phía sau chúng tôi làm giàn giáo để thêm một bồn nước, phòng khi nước yếu hoặc cúp nước.

Chỉ sau 5 ngày, mọi thứ đã “hòm hòm”, còn phần gác thì đã đo đạt, lên thiết kế và chờ duyệt.

Đến ngày thứ 6, thanh tra xây dựng bắt dừng, đập phá, tháo dỡ nhà xưởng từ trên mái xuống đến vách. Xong!