Bài 27: KHUÔN CHAI CHILICA - TƯƠNG ỚT LÊN MEN CHILICA

Bài 27: KHUÔN CHAI CHILICA

Sau khi có mẫu chai và các chi tiết cần điều chỉnh, thêm vào. Chilica cho thiết kế trên mặt phẳng 2D và 3D để xem xét, rà soát lại tất cả trước khi làm khuôn.

Chúng tôi muốn dập nỗi ba chữ Chilica vòng quanh vai của chai, tuy nhiên bên thiết kế và khuôn nói không được. Để thổi nên 1 cái chai thì khuôn gồm 2 mảnh ghép lại, họ thường làm đối xứng nhau, vậy mỗi bên 1 chữ hay 2 chữ chứ 3 chữ chia cho 2 bên thì họ chưa làm. Theo khoa học, mắt người nhìn rõ nhất ở một góc 120 độ nên chúng tôi nhất quyết phải làm 3 chữ, hơn nữa cái chai nhỏ mà làm 4 chữ sẽ quá dày và nhỏ chữ lại. Chúng tôi chia 3 chữ và 3 khoảng cách thành 6 phần bằng nhau (về độ dài) và rồi mỗi bên 3 phần, thế là xong….

Sau khi khuôn được hoàn thành, chai mẫu chạy thử trên băng chuyền thì nó nghiêng dần và ngã đổ. Chúng tôi phát hiện ra các chai có đường kính phần trên lớn hơn phần dưới 1mm, cứ 10 chai sẽ lệch 1cm và 40 chai sẽ lệch 4cm, khi băng chuyền kéo chai đi thì chai sẽ ngã ngược về phía sau. Chilica hỏi bên thiết kế sao làm lạ vậy, họ nói đúng rồi, vì chai mẫu chúng tôi đưa nó vậy mà. Do Chilica không kinh nghiệm nên quan sát chai mẫu chưa kỹ cũng như đọc thiết kế, cứ nghĩ đường kính trên bằng đường kính dưới!…

Khuôn chai lại tiếp tục điều chỉnh rất nhiều lần để có cái chai hoàn thiện như ngày hôm nay. Nó cũng sẽ tiếp tục được cải tiến liên tục sao cho đẹp hơn, thuận tiện hơn, tiết kiệm hơn cho khách hàng.