Lưu trữ Blog - Trang 23 trên 24 - TƯƠNG ỚT LÊN MEN CHILICA

DANH MỤC: Blog

CÁM DỖ!

Mình muốn tạo ra Tương Ớt Lên Men Chilica sạch nhất, ngon nhất để phục vụ cộng đồng nhưng mình luôn bị cám dỗ bởi chi phí đầu tư và giá thành sản phẩm. Một lần mua cái bơm để bơm nguyên liệu từ bồn này sang bồn khác. Đối tác gợi ý, có nhiều […]

NGÂY THƠ!

Khi Tương Ớt Lên Men Chilica mới ra sản phẩm thì Covid vẫn còn căng lắm, chẳng biết phải đi đâu, làm gì? Mình bèn nhắn tin cho các doanh nghiệp trong tổ (khu vực nhà máy), ai thích thì mình gởi tặng, nhiều cánh tay giơ lên. Khi đến một doanh nghiệp sản xuất […]