Lưu trữ Blog - Trang 23 trên 23 - TƯƠNG ỚT LÊN MEN CHILICA

DANH MỤC: Blog

ỚT XẤU DÙNG LÀM TƯƠNG ỚT?

Mọi người đều nghĩ, ớt không tốt, dập, cũ, nát, thối,… đều được dùng để sản xuất tương ớt. Trong sản xuất #Tương_Ớt_Lên_Men_Chilica thì không như vậy! Vì sao ư? Bạn có biết, theo QĐ 46/2007/QĐ-BYT, tổng số vi sinh vật hiếu khí trong tương ớt phải nhỏ hơn 10^4 không? #Tương_Ớt_Lên_Men_Chilica KHÔNG QUA ĐUN NẤU, việc giữ cho […]

ĐÁNH LỪA “BẠN GÁI”

Hôm trước viết bài #Mẹ_Tôi_Hút_Thuốc, có cô bạn học vào bình luận, tự nhiên nhớ hồi trước lừa được nó, sướng rên!Cầu Mỹ Thuận là cây cầu dây văng đầu tiên và đẹp nhất Việt Nam, cho đến giờ nó vẫn giữ 2 kỷ lục đó. Khi đó nhiều người ước mơ có dịp đặt chân […]